Онлайн хазартът изключен от Директива за правата на потребителите

За да защити интересите на хората във всички икономически сфери, Европейската комисия предложи да се създаде Директива за правата на потребителите, която да съдържа точните изисквания и насоки в отношенията между бизнеса и потребителите.

Асоциацията за дистанционни залагания (RGA) представлява най-големите световни онлайн хазартни оператори, които са лицензирани или листвани на фондовата борса. Повечето от тях са в Европа. Тя осигурява на регулаторните и законодателни органи по целия свят всякаква важна информация, свързана с онлайн хазарта. Една от целите на RGA е създаването на регулирана и сигурна среда за потребителите на хазартни услуги, като защитава интересите им. Засега разпоредбите за въпроси като предпазване на малолетните от хазарта се съблюдават от националните регулаторни органи. С приемането на Директивата за правата на потребителите, ще се установят единни практики за страните от ЕС. Така че RGA твърдо застава зад създаването на такава директива.

По време на преговорите при финализиране на документа обаче някои страни-членки успяват да издействат изключване на хазарта, в това число и онлайн хазарта, от директивата. Това от една страна лишава играчите от допълнителна защита, а освен това е в противовес с Директивата за нелоялни търговски практики, където фигурират и хазартните услуги.

По тази причина RGA обвинява тези страни-членки, че са ощетили европейските потребители само за да освободят своите хазартни оператори от допълнителни задължения. Точно това казва и изпълнителният директор на RGA Клайв Хоуксуд в свое остро изказване в пресата, обвинявайки тези страни-членки, че пазят хазартния си монопол за сметка на потребителите. Той добавя, че частната европейска онлайн хазартна индустрия е несправедливо обвинявана, че не иска да бъде регулирана, а всъщност те правят всичко възможно това да се избегне.

Неотдавна Съдът на Европейските общности порица немски провинции, че не са допуснали частни оператори да навлязат на пазара, под претекст защита на потребителите, а в същото време са участвали в масови реклами на държавните хазартни оператори.

Публикуван от
andrey
юни 22, 2011

Последни Новини