casino_geo_box(“table77x37”)?>

Промени в правилата за онлайн хазарт в Гърция и Финландия

Промени в онлайн хазарта в Гърция и Финландия настъпиха през изминалата седмица. Новото коалиционно правителство на Финландия даде да се разбере, че ще бъдат налагани големи ограничения за чуждите онлайн хазартни оператори в страната. Това ограничаване на конкуренцията ще бъде в полза на държавните монополни оператори.

Финландското правителство е решено да вземе мерки, независимо от съветите на експерти по хазарта, които настояват, че това смачкване на конкуренцията не е желателно. То възпира разрастването на бизнеса и лишава играчите от множество възможности.

Все още не е ясно какви точно ще бъдат мерките. Някои от идеите са спорни мерки като блокиране на интернет, ограничения в рекламите и прекъсване на финансови транзакции за нелегалните чужди компании от страна на финландските финансови институции.

Гореспоменатите мерки са трудни за прилагане, защото те ще изискват много ресурси и време. И тъй като определението за нелегален е неясно, има вероятност чуждите хазартни оператори да предприемат правни действия.

Европейската комисия (ЕК) отговори на предложението на Гърция да регулира онлайн хазарта на 7 юли. ЕК изрази съмненията си за съгласуваността на проектозакона със закона на Европейския съюз. Спорните клаузи са тези, които Европейската асоциация за хазартен бизнес (EGBA) беше посочила по-рано. Сред тях са изискването на ЕС онлайн хазартните оператори да са регистрирани в Гърция и да имат банкова гаранция от гръцка банка, да се намали издаването на разрешителни, да се наложи изискване за минимален внесен капитал и да се ограничат финансовите операции към местни банки или клонове.

Освен това проектозаконът е съмнителен и от практическа, техническа и правна гледна точка. Например, не са уточнени ясно видовете игри, които могат да се предлагат от един вече лицензиран онлайн хазартен оператор.

Проектозаконът е предаден в ЕК на 5 април, но изчаквателният период е удължен до 8 август.

През това време Гърция няма право да приема закона и при всички случаи трябва да отговори на възраженията на ЕК. В противен случай, ЕК има правото за започне процедури за нарушение.

Публикуван от
andrey
юли 17, 2011

Последни Новини